1 Timote 2:4  Ye oyo alingi ete bato nyonso babika mpe bayeba makambo ya solo.

Na mikakatano esengeli tomanyola liloba ya Nzambé. (1 Timote 2:4) Mpo komanyola ezali ndenge oyo tolobaka na Nzambe. Na ntango wana bokozwa eyano ya kosala elula ya Nzambe.  Ye alingi biso nionso tozala na nsiko. Bitelemelo mingi esengeli osala mpo na nsika oyo epésaka bomoi ya seko mpé ebongisami ya elili ya Nzambe (Ebandeli 1:26-27).

  1. Ntina ya Bibilia

Nzambe azali na mwango mpo na Bibilia na biso.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.